tøyentexas

Tøyentexas har som formål å utføre kunsteriske prosjekter i og med lokalsamfunn, på tvers av alder, kjønn, etnisitet, kultur og nasjonalitet. Prosjektene har som mål å åpne opp for dialog, samhørighet, tverrfaglig samarbeid og bærekraftig kunnskap. Gjennom kunstnerisk praksis gi et ytringsrom for grunnleggende verdier som mangfold, likeverd og demokrati i en globaliserende tid både nasjonalt og internasjonalt.

Tøyentexas creates artistic projects in and with communities that includes all ages, genders, ethnicity, cultures and nationalities. The different projects are aiming for dialog, interdisciplinary collaboration and sustainable knowledge. To let artistic practice in this era of globalization create space for core values like diversity, equality and democracy, both nationally and internationally.

Tøyen Texas logo

Reklamer